Kontakt

täglich von 09.00 bis 16.00 Uhr
info@phoenics.de

Rückruf anfordern

Lot w celu pozyskania obrazów oraz przetwarzanie danych z obrazów lotniczych

Wszystko jest kwestią perspektywy.

Phoenics wykorzystuje najnowszą technologię aparatów cyfrowych do wykonywania zdjęć lotniczych. Aby móc odwzorować strukturę terenu w skali jeden do jednego, stosuje się ujęcia pionowe wykorzystując różną rozdzielczość i nakładki.

Dane ze zdjęć lotniczych przesyłane są do specjalnego oprogramowania, w którym odbywa się ich przetwarzanie w celu przygotowania danych dla ortofotomapy (True lub Classic). Następnie wykorzystuje się je, np. do realizacji specjalistycznego katastru lub naszego silnika CitiGenius.

Ortofotografia

Nie ma GIS bez georeferencyjnych zdjęć lotniczych.

Phoenics specjalizuje się w ortofotografii od ponad 25 lat. Są one wykonywane w rozdzielczości do 3 cm, a więc przy zachowaniu największej dokładności i wierności detali do celów komunalnych i przemysłowych.

Zdjęcia lotnicze są przetwarzane według różnych procedur. W klasycznych ortofotomapach budynki są pochylone, a zdjęcia nakładają się na siebie w niewielkim stopniu (60% wzdłuż i 30% w poprzek do kierunku lotu).

Wspólnie z naszym strategicznym partnerem, firmą nframes GmbH, produkujemy ortofotomapy bez nachylenia, w najwyższej jakości i rozdzielczości. Dla takich niemal perfekcyjnych ortofotografii i reprezentacji 3D wymagane jest pokrycie 80% wzdłuż i 60% w poprzek. Wszystkie budynki i obiekty na powierzchni ziemi są przedstawiane zgodnie z ich położeniem i tym samym odpowiadają obrazowi podobnemu do mapy. Siatka 3D służy do trójwymiarowej wizualizacji powierzchni ziemi i może być wykonana w dowolnym momencie wraz z prawdziwą ortofotomapą. Teksturowana siatka 3D oferuje doskonały widok modelu 3D z możliwością użycia tekstury, cieniowaniem, siatką trójkątną, chmurą punktów lub kombinacjami. Najlepsze teksturowanie można osiągnąć poprzez dodatkowe wykorzystanie ukośnych obrazów. Wiele systemów 3D GIS może bezpośrednio odczytywać takie dane i przetwarzać je razem z danymi wektorowymi.

Stereoskopowe Zbieranie Danych

Nasi eksperci oceniają obrazy lotnicze na stereoskopowych stacjach roboczych z technologią wizualizacji 3D.

Od podstawowych produktów, takich jak cyfrowe modele terenu i ortofotomapy, do szczegółowych katastrów specjalistycznych, Phoenics oferuje pełen zakres analizy lotniczych zdjęć fotogrametrycznych.

Tam, gdzie ortofotomapy nie oferują wystarczającej jakości, np. w przypadku katastrów drzew, fotografii budynków lub katastrów terenów zielonych, w sposób profesjonalny oceniamy stereoskopowo na podstawie surowych danych fotogrametrycznych.

Modelowanie Wysokości

Cyfrowe modele dużych powierzchni oraz powierzchni ziemi są generowane za pomocą odpowiednio dopasowanych metod.  Dzięki Pix4D możliwe jest tworzenie modeli o rozdzielczości do 1cm. W oparciu o te modele  obiekty są usuwane, a model powierzchniowy uzyskiwany jest bez roślinności oraz nienaturalnych obiektów. Podstawą może być konwencjonalny lot fotograficzny lub lot drona.

Wraz z partnerami oferujemy także wykonanie pomiarów z wykorzystaniem techniki skanowania laserowego, w tym klasyfikację i edycję chmury punktów.

Usługi Doradcze

Im większy i wszechstronniejszy projekt, tym proces tworzenia geodanych jest bardziej złożony. Phoenics posiada międzynarodowe doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie fotogrametrii, GIS, zapewnia jakość oraz zarządza projektami, aby wspierać projekty na całym świecie. Specjaliści pracują w ramię w ramię, dzięki czemu nie ma tu miejsca na spory.

Phoenics posiada międzynarodowe doświadczenia projektowe w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.

Ocena zdjęć lotniczych z czasów wojny

Ocena zdjęć lotniczych samolotów alianckich służy do badania bomb lotniczych i wszelkiego rodzaju skażonych miejsc. Szczególnym wyzwaniem jest nie tylko rejestracja pozycyjna podejrzanych obszarów na zdjęciu lotniczym, ale również stworzenie modelu elewacji do obliczania modeli różnic w stosunku do aktualnej sytuacji. W ten sposób można obliczyć głębokość, na której znajdują się skażone miejsca i ilości do usunięcia.

Przewiń do góry